O Przedszkolu

 

Publiczne Przedszkole w Wildze jest placówką, która swoją działalność rozpoczęła 1 września 1982 roku w budynku ofiarowanym Gminie Wilga na ten cel, przez Panią Matyldę Gradowską.

Przez ostatnie kilka lat budynek został wyremontowany i zmodyfikowany, tak aby odpowiednio przystosować go do warunków i potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Obecnie w budynku znajdują się 3 odziały przedszkolne. plac zabaw-2Każda grupa wiekowa ma kolorową i bogato wyposażoną w zabawki i pomoce dydaktyczne salę oraz dostosowaną do wieku łazienkę. Wszystkie pomieszczenia w przedszkolu są urządzone estetycznie i funkcjonalnie, po to, aby stworzyć każdemu dziecku dogodne warunki nie tylko do zabaw, ale także do nauki. Posiadamy odrębną kuchnię, jadalnię, szatnię oraz Bibliotekę.

 bird 2_shadow_50pix

Naszym atutem jest okazały i zadbany ogród przedszkolny, który stanowi miejsce organizacji zajęć i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu, obserwacji przyrodniczych, jak również organizacji imprez przedszkolnych. Dzięki wspaniałej współpracy z rodzicami, którzy są naszymi sojusznikami w podejmowaniu działań na rzecz placówki, zrozumienia oraz wspaniałomyślności organu prowadzącego - Gminy Wilga udało nam się pozyskać nowe atrakcyjne wyposażenie terenu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjno-sportowy.bird 3_shadow_70pix

W pobliżu Przedszkola znajduje się las. Sprzyja to naszym częstym spacerom i wycieczkom. Na naszych wyprawach poznajemy, obserwujemy i słuchamy mieszkańców lasu. Wycieczka do lasu wzbogaca wiedzę przedszkolaków, ale ma również walory zdrowotne (częste przebywanie na świeżym powietrzu, niwelowanie zanieczyszczeń).

 

plac zabaw-3 Oferujemy dzieciom wiele atrakcji. Organizujemy uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dziadków, wycieczki, pogadanki tematyczne, spotkania edukacyjne z przedstawicielami różnych zawodów, a także raz w miesiącu do placówki przyjeżdżają profesjonalni aktorzy z widowiskiem teatralnym.

 

Nasze Przedszkole jest miejscem, które cały czas się rozwija. Najważniejsze jest dla nas dziecko, jego potrzeby i jego wszechstronny rozwój. Każde nasze działanie podejmowane jest z myślą o dziecku i dla dziecka. Stwarzamy niepowtarzalną, rodzinną, pełną miłości i poczucia bezpieczeństwa atmosferę. Pragniemy, aby każdy przedszkolak codziennie opuszczał swoją salę z uśmiechem na twarzy oraz nabytymi w ciągu dnia umiejętnościami, wiadomościami i pozytywnymi przeżyciami.

 

bird 1_shadow_50pix