ul. A. Mickiewicza 8, 08-470 Wilga +48 (25) 682 03 56 przedszkole@przedszkolewilga.edu.pl "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" (Konfucjusz)


Publiczne Przedszkole w Wildze jest placówką, która swoją działalność rozpoczęła 1 września 1982 r. w budynku przy ulicy Szpaka 11, oddalonym od centrum miejscowości.

Od 1 września 2018 r. dzięki decyzji Rady Gminy Wilga oraz ogromnemu jej zaangażowaniu, przedszkole zostało przeniesione do wyremontowanej części budynku Szkoły Podstawowej w Wildze.

Pomieszczenia zostały dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym. Posiadamy cztery przestronne sale zajęć z dostępem do łazienek, salę zabaw ruchowych, szatnię, gabinet logopedy oraz dużą kuchnię z odpowiednim zapleczem. W placówce znajduje się 100 miejsc dla przedszkolaków, a dobrze wyposażona kuchnia każdego dnia przygotowuje ponad 180 obiadów dla dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wildze.

Więcej

Statut

Misja i wizja

Koncepcja pracy

Wydarzenia

Wydarzenia na Facebooku

08 grudzień, 2018
 
Więcej

Artystyczne pory roku

26 wrzesień, 2018
Więcej

Policja

26 wrzesień, 2018
 
Więcej

Lego

21 wrzesień, 2018
 
Więcej

 

W Publicznym Przedszkolu w Wildze od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r. realizowany jest projekt

 

"Przedszkolaki na start – wsparcie Publicznego Przedszkola w gminie Wilga"

 

realizowany w ramach:

Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu,

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,

Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna

 

Cel projektu:

Wzmocnienie funkcji edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych Publicznego Przedszkola w Wildze oraz poprawa dostępu i zwiększenie szans aktywnego uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

Planowane efekty:

1. Objęcie wsparciem min. 50 dzieci uczęszczających do PP w Wildze,

2. Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu o 36.

3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 7 nauczycieli przedszkola

4. Uzupełnienie wyposażenia dydaktycznego oraz wyposażenia placu zabaw.

 

Wartość projektu: 466 361.49 zł

Dofinansowanie: 369 270.49 zł

 

 

 

Kadra

Izabela Budyta

Dyrektor Wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunek nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym, terapia pedagogiczna – kurs kwalifikacyjny, ...

Anna Chudzik

Logopeda Wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunek nauczanie początkowe, logopedia – studia podyplomowe. Stopień awansu zawodowego nauczyciel ...

Renata Grudzińska

Nauczyciel Wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunek wychowanie przedszkolne, historia oraz kształcenie blokowe historia i społeczeństwo – studia podyplomowe, ...

Renata Jedynak

Nauczyciel Wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunek nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym i logopedią, kurs kwalifikacyjny z zakresu ...

Anna Kozikowska

Nauczyciel Wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunek pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii ...

O nas

Nasze Przedszkole jest miejscem, które cały czas się rozwija. Najważniejsze jest dla nas dziecko, jego potrzeby i jego wszechstronny rozwój. Każde nasze działanie podejmowane jest z myślą o dzieciach i dla dzieci.

Najnowsze artykuły

Dni adaptacyjne

31 sierpień, 2018

Plac przedszkolny

03 wrzesień, 2018

Artystyczne pory roku

26 wrzesień, 2018