Publiczne Przedszkole w Wildze jest placówką, która swoją działalność rozpoczęła 1 września 1982 r. w budynku przy ulicy Szpaka 11, oddalonym od centrum miejscowości.

Od 1 września 2018 r. dzięki decyzji Rady Gminy Wilga oraz ogromnemu jej zaangażowaniu, przedszkole zostało przeniesione do wyremontowanej części budynku Szkoły Podstawowej w Wildze.

Pomieszczenia zostały dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym. Posiadamy cztery przestronne sale zajęć z dostępem do łazienek, salę zabaw ruchowych, szatnię, gabinet logopedy oraz dużą kuchnię z odpowiednim zapleczem. W placówce znajduje się 100 miejsc dla przedszkolaków, a dobrze wyposażona kuchnia każdego dnia przygotowuje ponad 180 obiadów dla dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wildze. 

Więcej

Statut

Misja i wizja

Koncepcja pracy

Projekty

WzMocnij swoje otoczenie - interaktywna zabawa

 

Interaktywna zabawa, nauka i terapia w Publicznym Przedszkolu w Wildze

 

Interaktywna zabawa, nauka i terapia w Publicznym Przedszkolu w Wildze

Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Wildze od pierwszych dni września korzystają z Magicznego Dywanu, robota Photon oraz pakietu do rewalidacji. Interaktywne pomoce dydaktyczne zostały zakupione w ramach programu "WzMocnij swoje otoczenie" zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Celem projektu był zakup interaktywnych pomocy, które wspomagają proces dydaktyczny i terapeutyczny w przedszkolu, do którego uczęszczają dzieci z Gminy Wilga.

Pomoce dydaktyczne służą wzbogaceniu wiadomości, kształtowaniu umiejętności a także niwelowaniu trudności i dysfunkcji rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki zakupionym pomocom wilżańskie przedszkolaki poprzez manipulację i działanie oraz włączenie ruchu zostają wprowadzone również w świat kodowania. Atrakcyjna i efektywna pomoc interaktywna wspomaga pracę nauczycieli i specjalistów Publicznego Przedszkola w Wildze poprzez prowadzenie przemyślanych i kreatywnie zorganizowanych zajęć. Magiczny Dywan, robot Photon oraz zestaw pakietów wpływa na wszechstronny rozwój dzieci, a przede wszystkim poprzez zabawę i ruch dostarcza pozytywnych emocji i wywołuje radość u najmłodszych mieszkańców Gminy Wilga.

Program "WzMOCnij swoje otoczenie" to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.


Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie www.raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl

 

 

Kadra

Izabela Budyta

Nauczyciel Wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunek nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym, terapia pedagogiczna – kurs ...

Anna Chudzik

Logopeda Wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunek nauczanie początkowe, logopedia – studia podyplomowe. Stopień awansu zawodowego nauczyciel ...

Renata Grudzińska

Nauczyciel Wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunek wychowanie przedszkolne, historia oraz kształcenie blokowe historia i społeczeństwo – studia ...

Renata Jedynak

Nauczyciel Wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunek nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym i logopedią, kurs kwalifikacyjny z zakresu ...

Anna Kozikowska

Nauczyciel Wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunek pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami ...

O nas

Nasze Przedszkole jest miejscem, które cały czas się rozwija. Najważniejsze jest dla nas dziecko, jego potrzeby i jego wszechstronny rozwój. Każde nasze działanie podejmowane jest z myślą o dzieciach i dla dzieci.