Przewodnicząca – Małgorzata Szydłowska

Sekretarz – Agnieszka Lodowska

Skarbnik – Agnieszka Włodarczyk