ul. A. Mickiewicza 8, 08-470 Wilga +48 (25) 682 03 56 przedszkole@przedszkolewilga.edu.pl "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" (Konfucjusz)

Anna Kozikowska

Nauczyciel

Wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunek pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej – studia podyplomowe, oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny, terapia sensoryczna – kurs kwalifikacyjny. Stopień awansu zawodowego nauczyciel stażysta.