Anna Kozikowska

Nauczyciel

Wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunek pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej – studia podyplomowe, oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny, terapia sensoryczna – kurs kwalifikacyjny. Stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy.