ul. A. Mickiewicza 8, 08-470 Wilga +48 (25) 682 03 56 przedszkole@przedszkolewilga.edu.pl "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" (Konfucjusz)

Renata Grudzińska

Nauczyciel

Wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunek wychowanie przedszkolne, historia oraz kształcenie blokowe historia i społeczeństwo – studia podyplomowe, wychowanie do życia w rodzinie oraz zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny. Stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany.