Renata Grudzińska

Nauczyciel

Wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunek wychowanie przedszkolne, historia oraz kształcenie blokowe historia i społeczeństwo – studia podyplomowe, wychowanie do życia w rodzinie oraz zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny. Stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany.