Martyna Zawadka

Nauczyciel

Wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunek zarządzanie przedsiębiorstwem, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – licencjat. Stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy.