Projekt WzMOCnij swoje otoczenie

 

Projekt "MAGICZNA PODŁOGA Z ROBOTEM PHOTON I PAKIETEM DO REWALIDACJI czyli MOC interaktywnej zabawy, nauki i terapii w Publicznym Przedszkolu w Wildze" zostaje laureatem programu "WzMOCnij swoje otoczenie" !!!!!

 

Publiczne Przedszkole w Wildze znalazło się wśród zwycięzców IV edycji programu "WzMOCnij swoje otoczenie". Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi do Publicznego Przedszkola w Wildze zostaną zakupione interaktywne urządzenia edukacyjne, które będą wspierać proces edukacyjny i terapeutyczny w przedszkolu, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Wilga.

Program "WzMOCnij swoje otoczenie" to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl