Metody pracy

WYBRANE METODY PRACY Z DZIEĆMI WYKORZYSTYWANE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W WILDZE

 

1. Edukacja matematyczna wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

2. Metoda odimiennej nauki czytania dr Ireny Majchrzak

3. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

4. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

5. Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej

6. Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana

7. Metoda Carla Orffa

8. Gimnastyka mózgu czyli Kinezjologia Edukacyjna dr Paula Dennisona

9. Ćwiczenia rytmiczne

10. Pedagogika zabawy Klanza

11. Gry planszowe

12. Drama

13. Masaż relaksacyjny

14. Muzyka relaksacyjna

15. Liczne metody plastyczne


Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym okresem w życiu każdego dziecka. Jest to czas konstruowania własnego „Ja”, czas tworzenia kontaktów z innymi ludźmi, czas budzenia się uczuć do innych ludzi. Dzieci w tym wieku stosunkowo łatwo poddają się działaniom wspomagającym ich rozwój. Należy, więc dbać o wszechstronny rozwój malucha i w ten sposób budować fundament do późniejszej nauki szkolnej.

 

Opracowała: mgr Renata Grudzińska