ul. A. Mickiewicza 8, 08-470 Wilga +48 (25) 682 03 56 przedszkole@przedszkolewilga.edu.pl "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" (Konfucjusz)

Plan pracy

I. TEMAT PRZEWODNI: „I MY TEŻ POTRAFIMY TWORZYĆ”

 

Cel ogólny: Rozwijanie uczuć i wyobraźni, samo ekspresji i zdolności do działania oraz potrzeby obcowania z plastyką w różnych jej formach.

Cele szczegółowe:

- Pobudzanie umiejętności, ekspresji i wrażliwości plastycznej u dzieci;

- Rozwijanie twórczej postawy, kreatywności oraz poczucia estetyki;

- Umożliwienie poznawania różnych technik plastycznych;

- Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnym materiałem plastycznymi;

- Wzbudzanie zainteresowania rozmaitymi wytworami artystycznymi m.in. malarstwem, wytworami sztuki ludowej, architekturą, rzeźbą, fotografią;

- Wzbudzanie przekonania we własne zdolności, możliwości oraz umiejętności.

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Uwagi
Obcowanie ze sztuką

1. Oglądanie albumów z reprodukcjami, zdjęciami dzieł wybranych twórców: malarzy, rzeźbiarzy, architektów;

2. Poznanie słów związanych ze sztuką: obraz, rzeźba, portret, autoportret, reprodukcja, zabytek, budowle współczesne.

3. Uczestniczenie w spotkaniach z twórcami.

4. Tworzenie galerii prac plastycznych dzieci związanych np. z porami roku.

5. Dostrzeganie piękna wokół siebie, w wytworach rąk ludzkich, w przyrodzie.

6. Zwrócenie uwagi na otaczające nas piękno, będące wytworem działań człowieka- architekturą wnętrz i zieleni.

7. Poznanie różnych elementów  architektury w swojej okolicy:  dostrzeganie różnic między charakterystycznymi elementami architektonicznymi w mieście i na wsi, poznanie zabytków w najbliższej lub dalszej okolicy (Kościoły w Wildze i Mariańskim Porzeczu).

8. Poznawanie wytworów sztuki ludowej i obrzędów ludowych:

- aktywny udział w uroczystościach i obrzędach regionalnych, takich jak: powitanie wiosny, jasełka, andrzejki; poznanie charakterystycznych wzorów i elementów zdobniczych (wykonanie prostych prac plastyczne z gotowych elementów, np. pisanki)

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 
Barwy wokół nas

1. Nazywanie barw podstawowych i pochodnych, nazywanie barw ciepłych i zimnych.

2. Mieszanie barw, nazywanie powstałych kolorów.

3. Uczestniczenie w zabawach z barwą, kreską, figurą.

4. Wyrażanie swoich emocji poprzez barwy.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 
Rozwijanie zainteresowań plastycznych

1. Rozszerzenie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości – odpowiedzi na pytanie np. Do czego to służy, Skąd się to wzięło?, Dlaczego to się porusza?, itp.

2. Zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy np. literatury, czasopism, filmy, Internet

3. Samodzielne przeprowadzanie doświadczeń w celu rozwiązywania aktualnie nurtujących problemów np. określenie znaczenia kształtu kół w pojazdach dla sprawnego poruszania się.

Wszyscy nauczyciele


Cały rok


 
Nasze kontakty z techniką – doświadczenia konstrukcyjno-techniczne

1. Tworzenie różnych przestrzennych kompozycji.

2. Rysowanie, malowanie farbami plakatowymi z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu, wycinanie, wydzieranie z różnego rodzaju materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej, modeliny, naklejanie, ugniatanie.

3. Poznanie różnych technik plastycznych, np. kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym itp., poprzez wykonanie prac z ich wykorzystaniem.

4. Wykorzystanie w pracach plastycznych materiałów odpadkowych, np. plastikowych butelek, gazet, pudełek, foli, itp. oraz tworzywa przyrodniczego.

5. Wykonywanie prac z wykorzystaniem systemu Edukacja przez ruch D. Dziamskiej- orgiami z koła i kwadratów.

6. Odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego.

7. Tworzenie prac plastycznych inspirowanych muzyką, literaturą.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 
Stworzenie przestrzeni do aktywności

1. Kącik plastyczny zachęcający do twórczych działań;  "Skrzynia skarbów" – zgromadzenie różnorodnych materiałów, przyborów, narzędzi.

2. Stwarzanie dzieciom swobody w wyborze tematu pracy, materiału potrzebnego do realizacji, także w doborze kolegów, z którymi będą współpracować oraz miejsca wykonywania pracy (stół, podłoga, sztalugi).

3. "Twórczy i aktywny przedszkolak" – udział w zewnętrznych konkursach i przeglądach organizowanych przez innych placówki czy instytucje.

4. "Kreatywne spotkania" – spotkania z artystami/Klubem Seniora z Wilgi.

5. "Kolorowa ozdoba świąteczna" – konkurs dla dzieci i rodziców, kiermasz świąteczny.

6. "Drzewo moje życie" – konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców.

7. "Stwórzmy razem coś wspaniałego" – zajęcia otwarte z rodzicami

8. "Artystyczne pory roku" – prace grupowe, plastyczne na pierwszy dzień każdej pory roku.

9. Organizowanie tematycznych wystaw prac dziecięcych na terenie przedszkola.

WychowawcyWszyscy nauczyciele

Wszyscy nauczycieleU. Szwed


A. Kozikowska


R. Jedynak


Wychowawcy


A. Parol


Wszyscy nauczyciele

Cały rokCały rok
Przynajmniej raz w semestrze


Wg ustalonych terminów

Grudzień


Kwiecień


Wg ustalonych terminów

Wg ustalonych terminów

Cały rok

 

 

II. INNE ZADANIA DO REALIZACJI

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Uwagi
1. Przygotowanie imprez okolicznościowych oraz wycieczek

1. Organizacja uroczystości:

- Pasowanie na przedszkolaka/Dzień Przedszkolaka

- Dzień Edukacji Narodowej

- Święto Niepodległości

- Spotkanie z Mikołajem

- Świąteczne kolędowanie

- Dzień Babci i Dziadka

- Bal karnawałowy

- Dzień Mamy i Taty

- Dzień Dziecka

- Bal na zakończenie roku

2. Organizacja wycieczek:

- Sala Zabaw ,,Madagaskar” w Otwocku

- Stowarzyszenie Akademia w Łucznicy

 

M. Zawadka

U. Szwed

A. Kozikowska

A. Parol

A. Kozikowska

A. Parol

R. Grudzińska

M. Zawadka

A. Kozikowska

R. Jedynak

 

M. Zawadka

R. Grudzińska

 

21 września

15 października

09 listopada

06 grudnia

13 grudnia

22 i 23 stycznia

24 stycznia

23 i 24 maja

31 maja

20 czerwca

 

Czerwiec

Kwiecień

 
2. Udział w spotkaniach edukacyjnych, akcjach charytatywnych i promujących zdrowie

1. Organizacja spotkań edukacyjnych z:

- "Kreatywna planeta" (świece żelowe, choinki z mchu)

- Ochotnicza Straż Pożarna

- Policja

- własna inicjatywa

2. Akcje charytatywne i promujące zdrowie

- Zbiórka plastikowych nakrętek

- Zbiórka baterii

- własna inicjatywa

 

R. Grudzińska


M. Zawadka

U. Szwed
A. Kozikowska

E. Ostanek

 

 

Grudzień, maj


Maj

Czerwiec
Luty/marzec

Październik

 
3. Poprawa i doskonalenie bazy lokalowej i wyposażenia

1. Zakupienie zamiatarki mechanicznej do zamiatania kostki brukowej.

2. Zakupienie odśnieżarki.

3. Doposażenie kuchni w brakujące naczynia stołowe i drobny sprzęt.

4. Wymiana stolików i krzeseł w sali Biedronek i Rybek.

 

Dyrektor

wrzesień


styczeń

wrzesień

październik

 
4. Wzbogacanie przedszkola o nowe atrakcyjne pomoce dydaktyczne.

1. Zakupienie ciekawych programów do pracy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

2. Zakupienie pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauki zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

3. Wyposażenie sali zabaw w haki i sprzęt do IS.

4. Wykonanie składanego straganu/szopki.

5. Zakupienie koszulek dla dzieci i nauczycieli z nazwą przedszkola.

Dyrektor

październik

marzec

listopad

listopad

kwiecień

 
5. Realizacja innowacji pedagogicznej "Niezwykłe opowieści o polskiej przyrodzie"

1. Zajęcia w terenie "Skąd się bierze las?" – spacer po lesie, obserwacja drzew, nazywanie ich, porównywanie wielkości, szacowanie jak długo mogą już rosnąć, zbieranie żołędzi i szyszek.

2. Zajęcia otwarte "Kto sadzi las?" – Zajęcia mają na celu udzielić odpowiedzi na pytania: skąd biorą się drzewa w lesie, kto się nimi opiekuje, czy to prawda, że zwierzęta pomagają sadzić rośliny.

3. Zajęcia praktyczne "Zaczarowane nasionka" – uzyskiwanie nasionek z szyszek, sianie nasion sosny, dębu, klonu na grządce w ogrodzie przedszkolnym, obserwacja.

4. Zajęcia otwarte "Zagrożenia dla lasu" – zajęcia maja na celu zapoznanie dzieci z przyczynami pożarów (ognisko, niedopałki papierosów, wypalanie traw, niebezpieczne śmieci), a także przyczynami naturalnych zagrożeń (szkodniki, silne wiatry, grad, kwaśne deszcze). Przedstawienie skutków pożarów oraz naturalnych zagrożeń dla lasu oraz dla ludzi.

5. Konkurs w recytacji wierszy nt. "Nasz las" – wspólnie przez dzieci i rodziców (własnego autorstwa lub znanych autorów)

Wychowawcy
R. Jedynak
Wychowawcy

R. Jedynak


R. JedynakR. Grudzińska

Według harmonogramu planu pracy grupkwiecień
kwiecieńkwiecień

 
6. Realizacja innowacji pedagogicznej "Polska - moja ojczyzna!"

1. Tematyka kompleksowa:  Polska – moja ojczyzna!

a. Symbole narodowe i stolica – zajęcia otwarte

b. Geografia i historia Polski – zajęcia otwarte

c. Moc atrakcji w Polsce – zajęcia otwarte

d. Święta i tradycje, stroje ludowe – zajęcia otwarte

e. Sławni Polacy – zajęcia otwarte.

2. Tematyka kompleksowa: W barwach biało-czerwonych

a. "Jestem Polką i Polakiem" – pokaz mody z elementami barw narodowych.

b. Polska! Nasz Kraj, Nasza Ojczyzna – Quiz wiedzy o Polsce.

c. Przegląd piosenki i pieśni patriotycznej "Honor i Ojczyzna"

d. Upamiętnienie pamięci poległych – wyjście na cmentarz parafialny i zapalenie symbolicznego znicza

e. Kokarda narodowa / Flaga Polski – wykonanie pracy plastycznej

f. "Święto Niepodległości" – uroczystość przedszkolna  połączona z rozdaniem pamiątkowych albumów.

3. Miasta i zabytki Polski, Zwierzęta i rośliny występujące w Polsce – Oglądanie albumów, atlasów o Polsce.

4. "W małym sercu Polska" – konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców.

5. Wykonanie albumów o swojej miejscowości, o swoim regionie – konkurs plastyczny dla gminnych oddziałów przedszkolnych.

6. Najpiękniejsze miejsce w mojej miejscowości – konkurs fotograficzny dla rodziców.

7. Organizacja spotkania edukacyjnego "Zespół tańca ludowego" – zajęcia otwarte.

 

E. Ostanek

A. Parol

U. Szwed

A. Kozikowska

R. Grudzińska

 

U. Szwed

A. Parol

M.Zawadka

E. Ostanek

Wszyscy nauczyciele

A. Kozikowska

Wszyscy nauczyciele

M. Zawadka

U. Szwed


A. Parol

A. Kozikowska

Według harmonogramu planu pracy grup
 Według harmonogramu planu pracy grup

 

 

 

 

 

 
Listopad

Paź./List.

Paź./Listopad


Wg ustalonego terminu

 
7. Zaangażowanie rodziców

1. Przygotowanie bajki – niespodzianki z okazji Dnia Dziecka.

2. Udział rodziców wraz z dziećmi w organizowanych konkursach.

3. Przygotowanie strojów dla dzieci na uroczystości przedszkolne.

4. Pedagogizacja rodziców:

- Jak uczy się małe dziecko? Rozwój poznawczy czterolatka – referat

- Przygotowanie dziecka do podjęcia edukacji przedszkolnej – prezentacja multimedialna

- Adaptacja trzylatka w przedszkolu – referat

- Komunikacja, dorosłe dziecko – prezentacja multimedialna

- Usprawnienie aparatu słuchowego w przedszkolu – referat

- Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym i jej wpływ na wszechstronny rozwój – referat

 

 

 

 
U. Szwed

A. Parol

M. Zawadka

E. Ostanek

A. Kozikowska

R. Grudzińska

   
8. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną w Garwolinie

1. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka: Prawa dzieci – artykuł dla rodziców

2. Kleszcze – artykuł dla rodziców

3. Światowy dzień wody

4. Cukrzyca u dzieci –  artykuł dla dzieci

5. Stres w pracy nauczyciela i sposoby zapobiegania – profilaktyka zdrowia psychicznego – artykuł dla nauczycieli.

U. Szwed

R.Grudzińska

M.Zawadka

A.Kozikowska

A.Parol

Grudzień

Kwiecień

Marzec

Listopad

Styczeń

 
9. Harmonogram pracy powołanych zespołów. 1. Zespół do mierzenia jakości pracy przedszkola.

- Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych i celu ewaluacji.

- Dobór metod, opracowanie narzędzi.

- Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji.

- Analiza ilościowa i jakościowa, wyciąganie wniosków, pisanie raportu.

- Przedstawienie raportu dyrektorowi i radzie pedagogicznej.

- Przełożenie wniosków na zadania do realizacji.

2. Zespół pracujący nad treściami nauczania (programowy)

- Analiza dostępnych na rynku programów nauczania pod kątem zgodności z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

- Wybór programu i przedstawienie wniosku dyrektorowi.

- Analiza opracowanych innowacji pedagogicznych oraz programów własnych pod kątem zgodności z podstawą programową i potrzebami dzieci z naszego przedszkola.

- Analiza i wybór kart pracy i książeczek do pracy z dziećmi.

3. Zespół do kreowania wizerunku przedszkola

- Opracowanie harmonogramu uroczystości przedszkolnych, monitorowanie ich organizacji

- Aktualizacja danych na stronie internetowej przedszkola.

- Prowadzenie galerii zdjęć na stronie www.

- Opracowywanie informacji z życia przedszkola dla rodziców

- Zaplanowanie i organizacja konkursów wewnętrznych oraz dla przedszkolaków z gminy Wilga

- Napisanie artykułu do gazety powiatowej, promującej działalność naszej placówki.

- Organizacja kiermaszu świątecznego dla rodziców.

- Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

- Dbanie o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz placówki.

4. Zespół do zarządzania przedszkolem

- Opracowanie, monitorowanie oraz ewaluacja planu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego.

- Wysuwanie wniosków dotyczących organizacji pracy przedszkola.

- Planowanie zakupów pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia.

- Planowanie niezbędnych remontów oraz zagospodarowania przestrzeni.

- Przeprowadzenie przeglądów placu zabaw oraz budynku.

- Dbanie o właściwy przepływ informacji za pomocą portalu iPrzedszkole między przedszkolem (nauczyciele, intendent) a rodzicami.

5. Zespół szkoleniowy

- Zebranie informacji  od nauczycieli na temat ich potrzeb dotyczących poszerzania wiedzy i umiejętności.

- Opracowanie planu WDN oraz monitorowanie jego realizacji.

- Przygotowywanie materiałów szkoleniowych.

6. Zespół do tworzenia dokumentacji przedszkola.

- Śledzenie zmian w prawie oświatowym.

- Analiza dokumentacji prawa wewnętrznego pod kontem zgodności z obowiązującym prawem i specyfiką placówki.

- Pisanie projektów zmian.

7. Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- Śledzenie zmian w prawie oświatowym dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- Analiza dokumentacji dzieci z opiniami i orzeczeniami.

- Opracowywanie planu pomocy dla dzieci wymagających wsparcia.

- Informowanie rodziców oraz prowadzenie stosownej dokumentacji.

- Ocena działań oraz dokonywanie stosownych zmian w planowaniu pomocy w styczniu i maju.

- Pisanie opinii do PPP dla dzieci na wniosek rodziców.

8. Zespół profilaktyczny.

- Opracowanie planu działań profilaktycznych w przedszkolu w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Garwolinie.

- Monitorowanie jego systematycznej realizacji.

- Organizowanie wycieczek do NZOZ w Wildze.

- Organizowanie spotkań profilaktycznych z pracownikami NZOZ dla dzieci.  

     

 

Ewaluacja planu:

Ewaluacji planu dokonuje się dwa razy w roku na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w lutym i sierpniu.

Ewaluacja polegać będzie na dokonaniu analizy stopnia realizacji zamierzonych działań oraz przyniesionych efektów przez wszystkich nauczycieli.

Efektem końcowym będzie wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie zadań na nowy rok szkolny.

Przewodnicząca zespołu do spraw ewaluacji planu pracy za rok szkolny 2018/19 jest Pani Urszula Szwed