ul. A. Mickiewicza 8, 08-470 Wilga +48 (25) 682 03 56 przedszkole@przedszkolewilga.edu.pl "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" (Konfucjusz)

4 i 5 latki

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 4 i 5-letnich przebywających w przedszkolu 10,5 godziny

 

CZAS ZAKRES CZYNNOŚCI
06:30 - 08:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne, spontaniczne służące realizacji pomysłów dzieci.
08:00 - 08:45 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę) w tym obowiązkowe ćwiczenia poranne. Dwa razy w tygodniu zajęcia z religii.
08:45 - 09:30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie  porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.
09:30 - 10:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10:00 - 10:30 Zabawy swobodne w sali.
10:30 - 11:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
11:00 - 11:45 Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu (jeśli pozwolą warunki pogodowe), w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prowadzenie prac ogrodniczych, porządkowych. Wycieczki i spacery.
11:45 - 12:45 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

Ćwiczenia relaksacyjne.
12:45 - 14:30 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (czytanie książek). Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci. Porządkowanie sali zabaw.
14:30 - 15:00 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.
15:00 - 17:00 Indywidualna praca z dziećmi dostosowana do ich możliwości i potrzeb. Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na placu przedszkolnym.

 

Posiłki:

09:00 - śniadanie

12:00 - obiad

14:45 - podwieczorek

 

UWAGA:

Zajęcia z religii odbywają się w grupie:

- Biedroneczki - poniedziałek i środa 8.00-8.20

- Rybki - poniedziałek i środa 8.20-8.40