Agata Parol

Nauczyciel

Wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunek edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym – licencjat. Stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy.