Interaktywna zabawa, nauka i terapia w Publicznym Przedszkolu w Wildze

 

Interaktywna zabawa, nauka i terapia w Publicznym Przedszkolu w Wildze

Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Wildze od pierwszych dni września korzystają z Magicznego Dywanu, robota Photon oraz pakietu do rewalidacji. Interaktywne pomoce dydaktyczne zostały zakupione w ramach programu "WzMocnij swoje otoczenie" zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Celem projektu był zakup interaktywnych pomocy, które wspomagają proces dydaktyczny i terapeutyczny w przedszkolu, do którego uczęszczają dzieci z Gminy Wilga.

Pomoce dydaktyczne służą wzbogaceniu wiadomości, kształtowaniu umiejętności a także niwelowaniu trudności i dysfunkcji rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki zakupionym pomocom wilżańskie przedszkolaki poprzez manipulację i działanie oraz włączenie ruchu zostają wprowadzone również w świat kodowania. Atrakcyjna i efektywna pomoc interaktywna wspomaga pracę nauczycieli i specjalistów Publicznego Przedszkola w Wildze poprzez prowadzenie przemyślanych i kreatywnie zorganizowanych zajęć. Magiczny Dywan, robot Photon oraz zestaw pakietów wpływa na wszechstronny rozwój dzieci, a przede wszystkim poprzez zabawę i ruch dostarcza pozytywnych emocji i wywołuje radość u najmłodszych mieszkańców Gminy Wilga.

Program "WzMOCnij swoje otoczenie" to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.


Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie www.raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl

 

 

 

Projekt "MAGICZNA PODŁOGA Z ROBOTEM PHOTON I PAKIETEM DO REWALIDACJI czyli MOC interaktywnej zabawy, nauki i terapii w Publicznym Przedszkolu w Wildze" zostaje laureatem programu "WzMOCnij swoje otoczenie" !!!!!

 

Publiczne Przedszkole w Wildze znalazło się wśród zwycięzców IV edycji programu "WzMOCnij swoje otoczenie". Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi do Publicznego Przedszkola w Wildze zostaną zakupione interaktywne urządzenia edukacyjne, które będą wspierać proces edukacyjny i terapeutyczny w przedszkolu, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Wilga.

Więcej