2,5 i 3 latki

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 2,5 i 3-letnich przebywających w przedszkolu 10,5 godziny

 

CZAS ZAKRES CZYNNOŚCI
06:30 - 08:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne, spontaniczne służące realizacji pomysłów dzieci.
08:00 - 08:30 Zabawy integrujące grupę. Zabawy swobodne.
08:30 - 08:45 Zabawy z językiem obcym nowożytnym raz w tygodniu. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę) w tym obowiązkowe ćwiczenia poranne.
08:45 - 09:30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie  porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.
09:30 - 10:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10:00 - 10:30 Zabawy swobodne w sali.
10:30 - 11:45 Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu (jeśli pozwolą warunki pogodowe), w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prowadzenie prac ogrodniczych, porządkowych. Wycieczki i spacery.
11:45 - 12:45 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.
12:45 - 14:00 Leżakowanie. Ćwiczenia relaksacyjne.

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (czytanie książek). Praca indywidualna z dziećmi.
14:00 - 14:20 Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci. Porządkowanie sali zabaw. Raz w tyg. zabawy z językiem nowożytnym.
14:20 - 15:00 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.
15:00 - 17:00 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (czytanie książek).

Indywidualna praca z dziećmi dostosowana do ich możliwości i potrzeb. Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na placu przedszkolnym. Porządkowanie Sali.

 

Posiłki:

09:00 - śniadanie

12:00 - obiad

14:20 - podwieczorek