ul. A. Mickiewicza 8, 08-470 Wilga +48 (25) 682 03 56 przedszkole@przedszkolewilga.edu.pl "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" (Konfucjusz)

 

1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.

2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od 3 do 6 lat.

3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy za nie ponoszą pełną odpowiedzialność.

4. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.

5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Zabrania się wchodzenia na dachy wież oraz na górne elementy konstrukcyjne.

7. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz:

a. spożywania napojów alkoholowych

b. palenia tytoniu

c. niszczenia urządzeń zabawowych

d. zaśmiecania terenu

e. niszczenia zieleni

f. jazdy na rowerze

g. gry w piłkę nożną

h. wprowadzania zwierząt

i. palenia ognisk

8. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.

9. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń urządzeń należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować pracowników Publicznego Przedszkola w Wildze lub Urzędu Gminy w Wildze.

10. W razie wypadku należy zadzwonić pod numer:

- pogotowie ratunkowe  999

- straż pożarna  998

- policja  997

- z telefonu komórkowego  112

11. Plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Wildze jest przeznaczony dla dzieci uczęszczających do wymienionego przedszkola. Osoby z zewnątrz na korzystanie z terenu musza uzyskać zgodę Dyrektora przedszkola.